O nás

Jsme řeholní společenství, které patří do velké rodiny bratří a sester sv. Františka z Assisi.

Slovo smíření nám bylo vloženo do srdce, je to poklad našeho charismatu, který máme střežit a přinášet do konkrétních situací lidí, mezi kterými žijeme a pracujeme.

Služba smíření pro nás znamená následovat Krista v Jeho smírné oběti, zvláště skrze spojení s Eucharistií, které má pronikat celý náš život. Rukama Neposkvrněné navracíme Ježíši vše, co jsme, celý svůj život, všechny své modlitby, práce, radosti i bolesti jako dar, abychom vyprošovaly svatost kněžím a spásu všem lidem. Tajemství Neposkvrněného početí nás zve dorůst do krásy Mariiny, která se svým FIAT vždy postavila na stranu Dobra.

Působíme ve farnostech, školách, v charitní službě a přes 70 let na misiích v Estonsku, kde sestry vedou katolickou školu. Naše misijní kavárna v Olomouci je nový způsob, jak vstupujeme do dialogu s lidmi. I zde máme možnost přinášet lidem POKOJ a DOBRO, aby se stávaly žitou skutečností.

 

Komentáře nejsou povoleny.