Krok za krokem

První krok – seznámení se

Pokud se chce mladá žena seznámit s životem v naší řeholní rodině, může s námi navázat kontakt skrze email nebo telefonicky. Tento první krok bývá často nejtěžší zvláště pro ty, kteří cítí jen „tiché“ volání. Po domluvě může dívka přijet na návštěvu do komunity či na duchovní obnovu. Sestry jsou ochotné doprovázet mladou ženu a podporovat ji při rozpoznávání Božího volání.

Druhý krok – kandidatura

Když dívka projeví vážný zájem o vstup do naší řeholní rodiny a splňuje požadované vlastnosti, pak je přijata do počátečního zkušebního období – kandidatury. Během této doby dojíždí pravidelně do komunity aspoň 1x za měsíc. Tato doba umožňuje kandidátce rozlišit své povolání a řeholní rodině napomáhá poznat kandidátku a posoudit její lidskou zralost a schopnost pro řeholní život. Kandidatura trvá minimálně 1 rok.

Třetí krok – postulát

Postulát je doba před vstupem do noviciátu, která trvá zpravidla půl roku. Mladá žena již žije naplno v komunitě. Pokud v této době roste touha postulantky pokračovat na započaté cestě a potvrdí se její schopnost pro život v řeholním společenství, může začít noviciát.

Čtvrtý krok – noviciát

Po dokončení postulátu přijme postulantka při obláčce řeholní oděv a dostane nové jméno, tím začíná její noviciát. Noviciátní formace trvá obvykle 1 rok. Noviciát prožívají novicky v tichém ústraní v modlitbě, v rozjímání a ve studiu. Během noviciátu se jim poskytne soustavná nauka o duchovním životě a základní teologické vědomosti. Věnují čas studiu Písma svatého a teologie řeholního života; poznávají ducha a život zakladatelů, Řeholi sv. Františka, kongregační Konstituce a Direktář, kongregační tradici a dějiny kongregace.

Pátý krok – juniorát

Po noviciátě skládá sestra první sliby. Slibuje, že bude žít v chudobě, čistotě a poslušnosti v souladu s našimi konstitucemi a podle řehole. Juniorát je tedy období dočasných slibů, které trvá několik let (5-9). Tyto sliby mohou být obnoveny každý rok. Je to čas duchovního, duševního a řeholního upevňování. Zároveň se má sestře poskytnout příležitost k dalšímu vzdělání.

Šestý krok – trvalá formace

Přibližně po osmi letech formace skládá sestra věčné sliby, které jsou slavnostní a definitivní odpovědí sestry na Boží lásku. Tím je také plně začleněna do řeholního společenství. Je už si dobře vědoma, k čemu se zavazuje, církev její rozhodnutí přijímá a řeholní rodina ji chce celý život v jejím povolání podporovat. Každý den sestra znovu rozpoznává Boží volání, vstupuje do důvěrného spojení s Ježíšem, učí se žít v duchu Evangelia a sloužit Ježíši ve svých bratřích a sestrách. Velkou pomocí k věrnému prožívání řeholního života jsou roční exercicie, měsíční duchovní obnovy, prohlubování vzdělání, duchovní doprovázení a společný život.
Jedinečný příběh lásky mezi člověkem a Bohem má růst a prohlubovat se po celý život až do smrti, která je branou k věčnému životu s Bohem a k definitivnímu spojení duše s Milovaným.