Řeholní formace

„Jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových.“ (Jr  18,6)

Slovo formace pochází z latinského formatio, což můžeme překládat jako utvářet, formovat, modelovat a organizovat.

Hlavním úkolem formace je objevení a přijetí vlastní identity a to lidské, křesťanské a řeholní. Hledáme ve svém nitru odpovědi na otázku: Kdo jsem? Jaké je mé poslání ve světě? Toto objevování vlastní identity je dynamické a mělo by trvat až do konce našeho pozemského života.

Také pro společný život v řeholní komunitě je nutné přijmout určité postoje a dovednosti. Nesmíme však zapomínat, že Bůh je autorem povolání k zasvěcenému životu, On sám volá člověka a vyhrazuje si ho pro sebe, aby se mu odevzdal zvláštním způsobem. Formace napomáhá k tomu, aby se člověk postupně otevřel Jeho působení a odpovídal se stále větší vnímavostí na Jeho přání.

Formace je dobrodružné putování s Bohem. On sám se člověka dotýká a přetváří ho skrze uzdravující moc Ducha sv., ve svátostech, ve chvílích modlitby, skrze různá setkání, životní události a také velmi intenzivně skrze život ve společenství.