Stručný přehled

Naše kongregace vznikla ze dvou pramenů:

1846 v Moravské Třebové Pavlína Marschner a Rosina Willert, františkánské terciářky, pod vedením P.Petra Friedlanda OFM začínají žít společným životem

1849 družina v Mor.Třebové dostává dovolení založit řeholní společnost

1851 v Přerově Františka Březinová a Markéta Bezlojová, františkánské terciářky, pod vedením P.Antonína Štěpaníka se spojily s podobným úmyslem jako družina v Moravské Třebové

1856 biskup Rudolf Thysebaert připojil přerovskou družinu ke kongregaci v Mor.Třebové

9.12.1859 potvrzení založení kongregace Piem IX. pod pravomoc olomouc.arcibiskupa pod názvem Školské Sestry III.řádu sv.Františka pod ochranou Neposkvrněného Početí

1915 dekretem laudis potvrzené Benediktem XV. se kongregace stává společností papežského práva

1918 zasvěcené kongregace božskému Srdci Páně v oběť smíru a Neposkvrněné Panně jako své Matce a Královně

1919 od toho roku působí sestry i na Slovensku (Levoča, Zakamenné, Spišské Vlachy…)

5.12.1923 schválení konstitucí, v kterých byl vyjádřen smír jako hlavní charisma kongregace a název kongregace byl změněn na současný

1932 sestry začínají pracovat v misiích u malomocných v Mahaice v Britské Guayaně v Jižní Americe (misie byla zrušena již 1935)

1936 založení misie v Estonsku – v Tartu a v Pärnu

1952 sestry v internaci po dobu komunistického režimu

1962-2002 kongregace působí na Hoře Matky Boží u Králík

2002 přeložení generalátu do Olomouce a odstěhování z Hory Matky Boží do navrácených domů