Formace

Řeholní formace

„Jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových.“ (Jr  18,6) Slovo formace pochází z latinského formatio, což můžeme překládat jako utvářet, formovat, modelovat a organizovat. Hlavním úkolem formace je objevení a přijetí vlastní identity a to lidské, křesťanské a řeholní. …
celý článek

Krok za krokem

První krok – seznámení se Pokud se chce mladá žena seznámit s životem v naší řeholní rodině, může s námi navázat kontakt skrze email nebo telefonicky. Tento první krok bývá často nejtěžší zvláště pro ty, kteří cítí jen „tiché“ volání. Po domluvě může …
celý článek

Svědectví o povolání

Ježíš má dost moci, aby mě vrátil, pokud si to přeje jinak Díky Boží milosti, fungující rodině a také společenství jsem prožila pěkné dětství i mládí. Asi ve dvaceti letech jsem ale cítila, že mi ještě něco chybí k tomu, aby …
celý článek