Historie

Stručný přehled

Naše kongregace vznikla ze dvou pramenů: 1846 v Moravské Třebové Pavlína Marschner a Rosina Willert, františkánské terciářky, pod vedením P.Petra Friedlanda OFM začínají žít společným životem 1849 družina v Mor.Třebové dostává dovolení založit řeholní společnost 1851 v Přerově Františka Březinová …
celý článek

Počátky kongregace

Naše kongregace vznikla roku 1846 v Moravské Třebové. O několik let později se k ní připojila také skupina františkánských terciářek z Přerova. Její původní název „Školské sestry III.řádu sv. Františka pod ochranou Neposkvrněného Početí Panny Marie“ byl v r. 1923 změněn na …
celý článek

Padesátá léta a období komunismu

Po odsunutí řeholníků v dubnu 1950 očekávaly řeholní sestry, že přijde řada i na ně. Na ženské kláštery byl vyvíjen čím dál tím větší nátlak a veřejnost byla nepřátelskými články v novinách i jinak připravována na jejich odsun. 17.dubna 1950 …
celý článek