Charisma a spiritualita

Řehole

Řehole je písemně formulovaný návod a souhrn pravidel, jimiž se řídí činnost kongregace a život jejich členek. Naše kongregace se řídí Řeholí III. řádu sv. Františka z Assisi, jejíž znění naleznete v příloze.

Naše spiritualita

„Životní pravidlo bratří a sester Třetího řeholního řádu svatého Františka je toto: Zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, v chudobě a v čistotě . Ti, kdo podle příkladu svatého Františka následují Ježíše Krista , mají povinnost …
celý článek

Naše logo

Znak kongregace jednoduchým způsobem vyjadřuje její zaměření a poslání: Stříbrná lilie, která se nachází ve středu je symbolem čistoty Neposkvrněné Panny Marie, která celou svou krásu přijala od Boha, proto jsou také tři květy lilie znamením Nejsvětější Trojice. V Marii …
celý článek

Sdružení smírných obětí (SSO)

Kdo jsou smírné oběti Srdce Ježíšova? Smírné oběti jsou katoličtí křesťané, kteří se z lásky k Bohu snaží zcela obětovat božskému Srdci Pána Ježíše, aby mu podávali smírné zadostiučinění za urážky naší doby a aby svou obětí co nejvíce zbloudilých …
celý článek

Růžencové smírné společenství

(německá zkratka RSK) Velké záležitosti Smírného růžencového společenství za církev a svět: Mír s Bohem Růženec, který jsme se poctivě pomodlili, nás utváří podle vzoru Ježíše a jeho svaté Matky a přispívá tak k našemu obrácení. Tato změna smýšlení je …
celý článek

Texty, dokumenty

Zde naleznete texty a dokumenty vztahující se k řeholnímu životu komunity a k její spiritualitě.