Brno

Klášter v Brně slouží z větší části starším a nemocným sestrám. Je tedy především domem modlitby a „pokojného stáří“. Srdcem domu je kaple umístěná ve středu podkrovního bytu sester.
V komunitě žije v současnosti pět sester. Až na výjimečné případy, kdy mají mše sv. doma, se zúčastňují bohoslužeb v dómské farnosti na Petrově. Fyzických sil již přece jen ubývá, a proto sestry alespoň intelektuálně nezahálejí.
V průběhu let navštěvovali univerzitu třetího věku a chodí na různé teologické přednášky.
Děkujeme starším sestrám z této komunity, že nám vyprošují v modlitbách požehnání pro apoštolát.