Ľubica (Slovensko)

Klášter v Ľubici má své počátky těsně před pádem komunistické totality r. 1989. Přibližně r. 1987 se začal klášter „tajně“ stavět pod záminkou rodinného domu. Později se ještě přestavěl a rozšířil a r. 1996 byl slavnostně posvěcený na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie spišským sídelním biskupem Mons. Františkem Tondrou.

V současnosti žije v komunitě šest sester. Jedna sestra vyučuje náboženství. Další sestry zajišťují provoz domácnosti a péči o starší sestry, dále svými modlitbami a obětmi podporují farní společenství. Klášter je otevřený návštěvám z blízka i z daleka. Farnost Ľubica s gotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie je obklopená krásnou přírodou. V pozadí se vypíná nádherné panoráma Vysokých Tater a nedaleko je známě poutní místo Levoča, kam se sestry rády vracejí a vyprošují potřebné milosti pro své drahé i pro celý svět, stejně jako doma v klášterní kapli, kde tráví podstatnou část dne.