Olomouc

Nový klášter stojí v tiché uličce na hradbách, odkud je nádherný výhled do Bezručových sadů a na věže kostelů sv. Michala, Panny Marie Sněžné a Dómu.

Dům je sídlem generalátu, počáteční a trvalé formace sester. Proto bývá častěji při různých příležitostech – jako jsou přednášky, duchovní obnovy, porady, studium či rodinné slavnosti – navštěvován našimi sestrami i z jiných komunit. Přijíždějí sem také děvčata, která mají zájem o zasvěcený život.

Sestry zakoupily dům na hradbách v roce 2008 a po opravách zde v roce 2010 zřídily klášterní kavárnu ÕDE, která je otevřena veřejnosti stejně jako klášterní kaple. Hned při vstupu máte příležitost k posezení v kavárně nad šálkem kávy, čaje či jiného nápoje doplněného dobrotami z naší nabídky.

V odpoledních hodinách je návštěvníkům kaple dán prostor pro osobní modlitbu a kromě toho je možné kapli využívat pro setkávání různých křesťanských modlitebních společenství. Každý den v 18 hodin zde probíhá půlhodinová modlitba adorace za misie, ke které se může kdokoliv připojit.

Stručně z historie domu

Klášter v Olomouci byl založen v roce 1936 jako filiální dům. Sestry se věnovaly ošetřovatelské a zdravotní péči, sociální pomoci chudým rodinám, které navštěvovaly, vyučování náboženství a výuce konvertitů.
V domě poskytovaly ubytování pro sociálně potřebné dívky a ženy, rozdávaly chudým potraviny, léky a oblečení. Pořádaly zde také duchovní obnovy pro dívky.

Původní dům sester se nachází v historické části města na Dolním náměstí vedle kapucínského kostela Zvěstování Páně. Byl zakoupen v r. 1935 od Rolnické spořitelny a musel být potom opraven a přizpůsoben pro nový účel.

Za komunismu v r. 1950 byly sestry z kláštera v Olomouci vystěhovány a odvezeny do soustřeďovacího kláštera ve Filipově. Bez souhlasu sester byl v r. 1958 olomoucký dům převeden do vlastnictví Městského národního výboru. Jeho posledním uživatelem byla Strojní traktorová stanice, která zde měla kanceláře a tiskárnu. Po pádu komunistické totality byl dům v Olomouci navrácen a znovu opraven a změněn na klášter. Protože Olomouc je studentským městem, jedno patro domu bylo zařízeno jako ubytovna pro studující dívky. Tato ubytovna zde trvala až do r. 2002. Tiskárnu převzala Matice Cyrilometodějská, která byla v domě v podnájmu již od devadesátých let.

V roce 2008 sestry dům na Dolním náměstí prodaly Matici Cyrilometodějské a koupily menší dům v Hrnčířské ulici.