Uherský Brod

Filiálka v Uherském Brodě se začala obnovovat v roce 1992. Na místě původního kláštera byl vybudován nový dům, který byl roku 1997 posvěcen. Ve vrchním patře, kde je i kaple, začala svůj život komunita sester. Část domu je v současnosti pronajata Charitě.
Nyní jsou v komunitě tři sestry. Jedna se věnuje výuce náboženství ve škole, další učí klavír a zpěv na střední pedagogické škole v Bojkovicích a společně se starají o chod prodejny Glorie.

Stručně z historie domu

Kongregační dům v Uherském Brodě založil 16. září 1867 P. Ferdinand Drlík, farář v Nivnici.
Filiálka se postupně zařizovala a sestry zde začaly působit. Nejdříve zde byl sirotčinec, později mateřská škola.

K sestrám docházely na soukromé vyučování děti, což dalo podnět k založení obecné školy. Úředně byla tato škola zřízena r. 1890 jako dvojtřídní soukromá obecná škola a o 8 let později pak byla sestrám úředně povolena industriální škola. R. 1919 byl sirotčinec rozšířen spojením s městským sirotčincem, r. 1926 pak byl změněn v Okresní dětský domov.

Po celou dobu druhé světové války pracovaly sestry v ošetřovatelské a zdravotní službě v rodinách. R. 1943 zavřeli okupanti mateřskou školu, která do té doby byla jedinou v Uherském Brodě. Místo ní byla založena Veřejná škola mateřská, která na úřední rozkaz používala místnosti i inventáře mateřské školy sester. Po ukončení války byla znovu otevřena mateřská škola a soukromá škola ženských ručních prací. Ale tato činnost netrvala dlouho, protože 27. září 1950 byly sestry odsunuty do Filipova u Rumburka. Okresní dětský domov přešel pak pod veřejnou civilní správu. Později dům sloužil jako internát SOU stavební, nakonec dům zůstal opuštěn a chátral.