O nás

Sme rehoľné spoločenstvo, ktoré patrí do veľkej rodiny bratov a sestier sv. Františka z Assisi.

Slovo zmierenia nám bolo vložené do srdca. Je to poklad našej charizmy, ktorý máme strážiť a prinášať do konkrétnych situácií ľudí, medzi ktorými žijeme a pracujeme.

Služba zmierenia pre nás znamená nasledovať Krista v Jeho zmiernej obeti, zvlášť skrze spojenie s Eucharistiou, ktoré má prenikať celý náš život. Rukami Nepoškvrnenej vraciame Ježišovi všetko, čo sme, celý svoj život, všetky svoje modlitby, práce, radosti i bolesti ako dar, aby sme tak vyprosovali svätosť kňazom a spásu všetkým ľuďom. Tajomstvo Nepoškvrneného počatia nás pozýva dorastať do Máriinej krásy, ktorá sa svojim FIAT vždy postavila na stranu Dobra.

Pôsobíme vo farnostiach, školách, v charitatívnej službe a viac ako 70 rokov na misiách v Estónsku, kde sestry vedú katolícku školu. Naša misijná kaviareň v Olomouci je nový spôsob, ako vstupujeme do dialógu s ľuďmi. I tu máme možnosť prinášať ľuďom POKOJ a DOBRO, aby sa stávali žitou skutočnosťou.

 

Komentáře nejsou povoleny.