Naše logo

Znak kongregace jednoduchým způsobem vyjadřuje její zaměření a poslání:

Stříbrná lilie, která se nachází ve středu je symbolem čistoty Neposkvrněné Panny Marie, která celou svou krásu přijala od Boha, proto jsou také tři květy lilie znamením Nejsvětější Trojice. V Marii se tak dotýkáme samotného Boha, který se sklání k člověku a zjevuje se mu.

Černá barva v pozadí lilie zobrazuje stav světa a člověka s jeho utrpením, ranami, slabostí a nevědomostí způsobené hříchem. Do této temnoty a smutku, i do nejhlubších propastí, přichází Ježíš se svým pokojem a smířením.  Také nás povolává, abychom sloužily tomuto smíření (srov. 2 Kor 5, 17-18).

Stříbrná střecha (z níž lilie vyrůstá) je symbolem církve, která je Božím chrámem, místem Božího přebývání a domovem Božího lidu. Znázorňuje také kongregaci, která je součástí církve a naším pozemským domovem.

Hnědá barva (pod střechou) je barvou františkánského řádu. Z tohoto základu vyrůstá naše charisma a spiritualita, proto jako františkánská komunita sdílíme svůj život podle evangelia se svými sestrami v duchu sv. Františka.

Nápis kolem znaku: „Láska a smír Srdci Ježíšovu skrze Neposkvrněné Srdce Mariino“ je kongregačním heslem. Vyjadřuje naši touhu žít radostně a věrně své povolání v Ježíši skrze Marii.