Naše spiritualita

Životní pravidlo bratří a sester Třetího řeholního řádu svatého Františka je toto: Zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, v chudobě a v čistotě . Ti, kdo podle příkladu svatého Františka následují Ježíše Krista , mají povinnost konat víc a větší skutky zachováváním přikázání a rad našeho Pána Ježíše Krista, a mají zapírat sebe samy, jak to každý slíbil Bohu.“
(Ř 1,1)

Naše kongregace patří do velké rodiny bratří a sester sv. Františka z Assisi a našim duchovním františkánským dědictvím je láska sv. Františka k Pánu Ježíši, k jeho zneuznávané lásce a k Neposkvrněné Panně Marii.

Základ naší spirituality spočívá, tak jako u sv.Františka, v opravdové snaze z lásky se zcela vydat tomu, který se z lásky zcela vydal za nás, a podávat mu smír za hříchy své i jiných.
Obětujeme Ježíši rukama Neposkvrněné Panny celý svůj život, všechny své modlitby, práce, oběti, radosti a utrpení, za posvěcení kněží, za rozmnožení kněžských povolání, na smír a za obrácení nevěrných osob Bohu zasvěcených.

Naše oběť před Bohem má cenu, jenom když je spojena s obětí Ježíše Krista, která vrcholí smírnou obětí na kříži. Proto vnitřní spojení s obětí kříže, která se ustavičně koná na oltáři, má pronikat a ovlivňovat celý náš život i apoštolátní službu.