Řehole

Řehole je písemně formulovaný návod a souhrn pravidel, jimiž se řídí činnost kongregace a život jejich členek. Naše kongregace se řídí Řeholí III. řádu sv. Františka z Assisi, jejíž znění naleznete v příloze.

Přílohy: