Růžencové smírné společenství

(německá zkratka RSK)

Velké záležitosti Smírného růžencového společenství za církev a svět:

Mír s Bohem

Růženec, který jsme se poctivě pomodlili, nás utváří podle vzoru Ježíše a jeho svaté Matky a přispívá tak k našemu obrácení. Tato změna smýšlení je předpokladem společenství a míru s Bohem. Když usilujeme o své vlastní obrácení, pak můžeme prosit též o obrácení druhých.

Mír v církvi

V růženci můžeme také prosit o to, aby každý člen Božího lidu usiloval o své obrácení a tím přispěl k odstranění napětí v církvi. Církvi, která bojuje za svou jednotu, daruje Pán – pro naši modlitbu – potřebná kněžská a řeholní povolání.

Mír ve světě

Odkázáni sami na sebe, mír ve světě nevytvoříme. Ten, kdo se namáhá o mír s Bohem a s bližním, může také prosit Boha o mír ve světě.

Mír v manželství a v rodině

„Tam kde se lidé společně modlí, spolu také zůstanou.“ Avšak, i když se v rodině modlí jen jeden její člen, může doufat, že jeho modlitba bude vyslyšena; ovšem často zůstává Boží působení pro nás skryté.

Ve smírném růžencovém společenství za církev a svět máš za úkol:
Denně se pomodlit alespoň desátek růžence; kdo nesplní, nedopouští se hříchu
Zahrnout do této modlitby velké záležitosti Smírného růžencového společenství
Přinášet plody růžencové modlitby: práci vykonávat svědomitě, být ochoten pomoci druhým, trpělivě snášet utrpení a starosti

Kontaktní adresa:
Marie Židlická
(S.M.Václava)
Veveří 58
602 00 Brno
smv.klasterbrno(na)tiscali.cz