Sdružení smírných obětí (SSO)

Kdo jsou smírné oběti Srdce Ježíšova?

Smírné oběti jsou katoličtí křesťané, kteří se z lásky k Bohu snaží zcela obětovat božskému Srdci Pána Ježíše, aby mu podávali smírné zadostiučinění za urážky naší doby a aby svou obětí co nejvíce zbloudilých duší opět přivedly k Srdci dobrého Pastýře.
Nemusejí prosit o zvláštní kříž, nýbrž projevují jen ochotu, že dobrovolně přijmou a na smír budou z lásky obětovat Bohu všecky zkoušky, kterými Pán podle svých věčných úradků tříbí duše. Pro vzájemné povzbuzení a účast na zásluhách a výsadách bylo založeno Sdružení smírných obětí. Jeho účelem je podávat skrze Pannu Marii ve spojení s božským Srdcem Páně Nejsvětější Trojici smírné zadostiučinění za hříchy lidstva, vyprošovat hříšníkům obrácení a obětovat se za kněze, bohoslovce a za jiné osoby Bohu zasvěcené, aby dosáhli dokonalosti a aby Bůh žehnal jejich apoštolské činnosti.

Chce-li se někdo stát členem Sdružení smírných obětí, stačí:

  1. aby byl zapsán v seznamu členů SSO
  2. aby měl pevný úmysl obětovat se a vytrvat v duchu smíru
  3. aby své obětování každý den obnovoval

Nic z toho nezavazuje pod hříchem. Členové mají podíl na všech modlitbách a obětech Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie a všech členů sdružení.

V naší vlasti je sekretariát Sdružení smírných obětí při Kongregaci Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie, t.č. v Brně, Veveří 58. Sekretariát dává zápisné lístky a vede členský seznam. Zde je možno objednat též knihu Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu od P. Schmida SJ.

Kontaktní adresa:
Marie Židlická
(S. M. Václava)
Veveří 58
602 00 Brno
smv.klasterbrno(na)tiscali.cz