Pôstná liturgia

Vo štvrtok sme mali dopoludnia pôstnu liturgiu pre deti našej školy so zamyslením sa nad Trojdním a modlitbou pred krížom. Každé dieťa pristúpilo ku krížu so svojim hriechom, udrelo kladivou o veľký kríž na znamenie toho, že to naše hriechy Krista ukrižovali a pomodlili sa v duchu: „Bože, zmiluj sa nado mnou.“ Tí starší to skutočne veľmi pekne prežívali. Bohu vďaka!