Požehnání nového domu v Olomouci

Dne 30. 9. 2017 jsme otevřely nový dům, který bude sloužit jako místo pro různá duchovní setkání, semináře a jako ubytovací zařízení. Radujeme se z toho, že se v krátkém čase podařilo dům opravit a děkujeme všem přátelům a dobrodincům, kteří nás jakýmkoli způsobem podpořili. Více fotografií zde.